Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lmlGyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ho Chi Minh City Securities Corporation

HSC is a leading and award-winning professional securities brokerage and equities firm in Vietnam. HSC offers a full suite of services and financial products to private and institutional clients, providing professional investment advisory services backed by solid, trusted, award winning research. Through its Corporate Finance Division, HSC has established an exceptional track record of connecting businesses to investors and creating long-term sustainable partnerships.

Over the 15-year period since commencing operations, HSC has affirmed its top position among securities firms in Vietnam by consistently gaining a leading market share nationwide, with 10 branches and transaction offices nationwide.

 • hZWXm5lmlGyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhoaZllb7Cx

Company Menu

Ho Chi Minh City Securities Corporation

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - HR Admin – C&B

hZWXm5lkkWuam5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5trUqG14Q..

Job Description

 • Các công việc khác do Trưởng Bộ phận Lương và Phúc Lợi yêu cầu.
 • Hỗ trợ cải thiện các quy trình liên quan đến Lương và Phúc Lợi.
 • Cung cấp dữ liệu kịp thời theo yêu cầu.
 • Theo dõi và thanh toán danh sách gửi xe.
 • Thực hiện thanh toán lương hàng tháng (Khối Khách Hàng Cá Nhân) và các báo cáo liên quan.
 • Thanh toán các chế độ phúc lợi, tham gia và tổ chức các hoạt động công đoàn.
 • Báo cáo Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), hướng dẫn nhân viên hoàn tất các hồ sơ liên quan BHXH. Đảm bảo cân đối số liệu BHXH.
 • Theo dõi Bảo hiểm công tác.
 • Theo dõi quy trình Tuyển dụng - Thuyên chuyển - Thôi việc (RTR).
 • Đảm bảo dữ liệu nhân viên chính xác và đầy đủ trên Hệ thống thông tin Nhân sự (HRIS). Hỗ trợ mở rộng hệ thống này.
 • Cập nhật kiến thức lao động để tiến hành các thủ tục liên quan đến lao động (soạn, theo dõi, lưu trữ).

Job Requirements

 • Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Kinh tế, …
 • Khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc dưới áp lực cao.
 • Khả năng xử lý số liệu nhanh nhạy và chính xác.

Additional Information

2019-04-08 USD

About Ho Chi Minh City Securities Corporation

HSC is a leading and award-winning professional securities brokerage and equities firm in Vietnam. HSC offers a full suite of services and financial products to private and institutional clients, providing professional investment advisory services backed by solid, trusted, award winning research. Through its Corporate Finance Division, HSC has established an exceptional track record of connecting businesses to investors and creating long-term sustainable partnerships.

Over the 15-year period since commencing operations, HSC has affirmed its top position among securities firms in Vietnam by consistently gaining a leading market share nationwide, with 10 branches and transaction offices nationwide.

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - HR Admin – C&B

hZWXm5lkkWuam5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5trUqG14Q..
hZWXm5lmlGyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...